Szent László Görögkatolikus Gimnázium
és Technikum

E-napló Elérhetőség

Üdvözöljük a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum honlapján!

Lépteimet irányítsd szavaid szerint. 118. Zsolt.

Aktuális híreinket az Iskolánk fül HÍREK menüpontja alatt találja!


Irány a Szent László! Facebook oldalunk

Nyílt nap

2021. november 9-én 9:00 (debreceni tanulóknak)
2021. november 10-én 9:00 (vidéki tanulóknak)

Novemberi menza megrendelés és fizetés

2021. október 21-től október 22-ig.
Pótrendelés:
2021. november 5. és november 8.
A megrendelés személyesen a gazdasági irodában történik helyszíni fizetéssel!

Estis osztályok tanítási napjai

OLTÁSI INFORMÁCIÓK

Oltás információk
Levél a szülők részére
Levél a nagykorú tanuló részére
Jelentkezési lap oltásra
Hozzájáruló nyilatkozat

Szóbeli felvételi tematika és feladattípusok angol nyelvből két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítő osztályokban

Szóbeli felvételi tematika és feladattípusok

Egészségügyi alkalmassági nyilatkozat

Kedves Szülők!
Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatra az alábbi linken tölthető le a szülői nyilatkozat.
Egészségügyi alkalmassági nyilatkozat

Felvételi tájékoztató

A 2021/2022. tanévben tervezett gimnáziumi és technikumi képzéseinket mutatja be a Felvételi tájékoztató

Felvételi eljárással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Felvételi eljárással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Ballagás

Sulikarácsony és az Irodalmi Színpad

Iskolánk bemutatója

Irány a Szent László! Facebook oldalunk

Outdoor programok

Szakképzési ösztöndíj a 9. osztályosoknak!

Minden szakképzésben tanuló ösztöndíjra jogosult a 2020/2021. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben (ennek összege 2020-ban 8.050 Ft/hó). Az érintett diákoknak bankszámlával kell rendelkeznie, amelyet a KRÉTA rendszerben rögzítenie kell.

A Szent László Gimnázium és Technikum

Iskolánk 1966-ban öt tanulócsoporttal indult. Az 1971/72-es tanévig együtt folyt a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzés. Utána pedig 1995-ig csak szakközépiskolai és szakiskolai osztályaink voltak a Dienesben. 1995-től a gimnáziumi képzés folyamatos iskolánkban.

2016. szeptember elsejétől fenntartónk a Hajdúdorogi Főegyházmegye.

Katolikus iskolánk nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. Oktatásunk és nevelésünk megfelel a katolikus tanítás elveinek. Keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolokodás jelenlétét, fontos szerepet szán az egyházi és nemzeti hagyományoknak. Pedagógiai Programunkban kiemelt helyet kap az egészséges életmódra és a környezettudatos magatartásra való nevelés. Szabadidős programjaink, meghirdetett pályázataink, vetélkedőink közül több ezt a tevékenységet erősíti.

A tanórán kívüli tevékenységet az iskolai diákvezetőség irányítja, munkájukat szabadidő szervező tanár segíti. Az iskolai diáksportkör keretén belül sportolási lehetőséget biztosítunk tanulóinknak a tanítási órákon kívül is.A 4 ÉVSZAK program síelési, túrázási, kerékpározási és evezési lehetőséget biztosít tanulóink és tanáraink számára. A különböző ünnepségek, diáktanévnyitók, kiállítások, rendezvények, a Dienes Galéria, a szalagtűzői táncok bemutatói iskolánk emlékezetes eseményei. Hagyományt teremtenek, múltunk, jelenünk részei.Gimnáziumi osztályaink a jelenlegi képzési rendszerben:

Nyelvi előkészítő osztály

A nyelvi előkészítővel induló öt évfolyamos képzés első évében heti tizennégy órában tanulnak a diákok angol vagy német nyelvet, két órában informatikát, a fennmaradó órákban pedig az érettségi tantárgyakat tanulják, illetve képességfejlesztésben részesülnek. A szaktanárok mellett anyanyelvi lektorok segítik a nyelvi kommunikáció elsajátítását.Angol-magyar két tanítási nyelvű képzés

2008. szeptemberétől magyar-angol két-tannyelvű gimnáziumi osztály indult iskolánkban. Az öt éves képzés első évében a célnyelvet, az angolt heti tizennégy órában, kilencedik osztálytól pedig a történelmet, matematikát és később a célnyelvi civilizációt angolul tanulják a diákok. Ezekből a tantárgyakból az érettségi vizsga is angolul lesz. Az érettségi vizsgakövetelmények teljesítése esetén a tanulók komplex (C1 típusú) felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. A második idegen nyelv a német.Általános tantervű osztály (emelt szintű német)

Ebben az osztályban két idegen nyelvet tanulnak a diákjaink. Az németet heti öt, az angol nyelvet pedig heti három órában. Az informatikát négy évig oktatjuk, így lehetőség van a nemzetközi ECDL - vizsgára való felkészülésre, vagy a jeles eredményű informatika érettségi vizsga letételére, amely szintén az ECDL - vizsga megszerzését jelenti.
Az informatikai képzés feltételeit a számítógépes szaktantermek biztosítják. Egyéb szaktantermeink is jól felszereltek. A 11. és a 12. évfolyamok tanulói egészségügyi alapismereteket is szerezhetnek. Ez elősegítheti tanulóink pályaválasztását. A 11. és a 12. évfolyamon tanulóknak biztosítjuk a fakultációs órákat és mind közép-, mind pedig emelt szinten az érettségire való felkészüléshez az előkészítő órákat.

Szakképző osztályaink a jelenlegi képzési rendszerben:

Egészségügyi technikum:


Szociális technikum:

Technikumi képzés újdonságai és előnyei: Az itt tanult diákok ösztöndíjban részesülnek. A tizedik év végén kell dönteni a szakmaválasztásról. Tizenkettedik év végén tanulóink előrehozott vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tantárgyakból. A tizenharmadik év végén idegennyelvi és szakmai érettségi vizsgát tesznek. Az 5. tantárgy a technikusi vizsga emelt szintű érettséginek számít.

Kimeneti lehetőségek: