Szent László Görögkatolikus Gimnázium
és Technikum

E-napló Elérhetőség

Üdvözöljük a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum honlapján!

Aktuális híreinket az Iskolánk fül HÍREK menüpontja alatt találja!


Tájékoztató külföldi tanulók részére

Tájékoztató külföldi tanulók részéreIntézkedési terv

Intézkedési tervJelentési kötelezettség szülőknek

Jelentési kötelezettség szülőknekA Szent László Gimnázium rövid története

A gimnáziumi képzés iskolánkban 1966-ban öt tanulócsoporttal indult. Az 1971/72-es tanévig együtt folyt a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzés. Utána pedig 1995-ig csak szakközépiskolai és szakiskolai osztályaink voltak a Dienesben. 1995-től a gimnáziumi képzés folyamatos iskolánkban. Négy évig egy speciális, kis létszámú osztályunk is volt. Hallássérült tanulóink nem tanultak idegen nyelveket és ének-zenét, de az érettségi tantárgyakat nagyobb óraszámban sajátították el. Érettségi után ezek a tanulóink egyetemen, főiskolán tanultak tovább és szereztek diplomát.Gimnáziumi osztályaink a jelenlegi képzési rendszerben:

Nyelvi előkészítő osztály

A nyelvi előkészítővel induló öt évfolyamos képzés első évében heti tizennégy órában tanulnak a diákok angol vagy német nyelvet, négy órában informatikát, a fennmaradó órákban pedig az érettségi tantárgyakat tanulják, illetve képességfejlesztésben részesülnek. A szaktanárok mellett anyanyelvi lektorok segítik a nyelvi kommunikáció elsajátítását.Angol-magyar két tanítási nyelvű képzés

2008. szeptemberétől magyar-angol két-tannyelvű gimnáziumi osztály indult iskolánkban. Az öt éves képzés első évében a célnyelvet, az angolt heti 16 órában, tizedik osztálytól pedig a történelmet, matematikát és a földrajzot angolul tanulják a diákok. Ezekből a tantárgyakból az érettségi vizsga is angolul lesz majd. A második idegen nyelv a német.Általános tantervű osztály

Az általános tantervű osztályunkban két idegen nyelvet tanulnak a diákjaink. Az angolt heti négy, a latin nyelvet pedig heti három órában. Az informatikát négy évig oktatjuk, így lehetőség van a nemzetközi ECDL - vizsgára való felkészülésre, vagy a jeles eredményű informatika érettségi vizsga letételére, amely szintén az ECDL - vizsga megszerzését jelenti.
A korszerű nyelvoktatást segíti a nyelvi laboratórium, az informatikai képzés feltételeit pedig a számítógépes szaktantermek biztosítják. Egyéb szaktantermeink is jól felszereltek. A 11. és a 12. évfolyamok tanulói egészségügyi alapismeretek vagy szociális alapismeretek tantárgyat tanulhatnak. Ez elősegítheti tanulóink pályaválasztását. A 11., a 12. és a 13. évfolyamon tanulóknak biztosítjuk a fakultációs órákat és mind közép-, mind pedig emelt szinten az érettségire való felkészüléshez az előkészítő órákat. Néhány tantárgyból városi szintű felkészítést tartunk (biológia, magyar).

Pedagógiai Programunkban fontos helyet kapott az egészséges életmódra és a környezettudatos magatartásra való nevelés. Szabadidős programjaink, meghirdetett pályázataink, vetélkedőink közül több ezt a tevékenységet erősíti.

A tanórán kívüli tevékenységet az iskolai diákvezetőség irányítja, munkájukat szabadidő szervező tanár segíti. A szakkörök, érdeklődési körök eredményei öregbítik iskolánk hírnevét. Több tanulónk vesz részt az iskolaújság szerkesztésében. Szívesen kapcsolódnak be a diákok az iskolarádió műsorának elkészítésébe is. Énekkarunk és irodalmi színpadunk a tanév folyamán több alkalommal is nívós ünnepi műsort készít. Tehetséges diákjaink örömmel vesznek részt az üveg- és textilfestésben a rajzszakkör munkájában.

Sportegyesületünk (DSE) szervezi és irányítja az aktív sportmunkát. Különösen népszerűek a labdajátékok, ezek közül is a floorball, amelyből több országos versenyen vettünk részt az utóbbi hat évben.

Sportcsoportjainkkal folyamatosan indulunk a városi versenyeken röplabda, labdarúgás és kosárlabda-bajnokságokon. Minden osztály részt vesz a téli korcsolyázáson, ami nagy élményt jelent tanulóinknak. Informatika tanáraink évente éjszakai internetezést szerveznek, ami sok érdeklődőt vonz. Nagyon sikeresek az évente megrendezett képzeletbeli utazások az ország különböző tájaira, a világ számos országába. Szűkebb és tágabb környezetünk jobb megismerését szolgálják.

A különböző ünnepségek, diáktanévnyitók, kiállítások, a Dienes Galéria, a szalagtűzői táncok bemutatói iskolánk emlékezetes eseményei. Hagyományt teremtenek, múltunk, jelenünk részei.