Szent László Görögkatolikus Gimnázium
és Technikum

E-napló Elérhetőség

Üdvözöljük a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum honlapján!

Aktuális híreinket az Iskolánk fül HÍREK menüpontja alatt találja!


Irány a Szent László! Facebook oldalunk

Beiratkozás

9. évfolyam: 2021. június 22. (kedd) 9-13 óráig

Érettségi utáni nappali szakképzés (13. évfolyam): 2021. július 01. (csütörtök) 9-12 óráig

Egészségügyi alkalmassági nyilatkozat

Kedves Szülők!
Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatra az alábbi linken tölthető le a szülői nyilatkozat.
Egészségügyi alkalmassági nyilatkozat

Középiskolai felvételi eredmények 2021.

Felvételi jegyzék
A Felvételi Központ megküldte számunkra az egyeztetett felvételi jegyzéket. Ennek alapján megkezdtük az érintettek írásbeli kiértesítését. A további teendőkről szóló tudnivalókat a tértivevényes postai értesítések tartalmazzák.

A jogorvoslathoz szükséges nyomtatvány letölthető innen! Részletes tudnivalók a jogorvoslattal kapcsolatosan olvashatók itt! Jelen helyzetre tekintettel a jogorvoslati kérelmeket digitalizált formában is befogadjuk a szentlaszlodebrecen@gmail.com e-mail címen.

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felveteli eljárás tájékoztató

0003 tagozatkódú emelt német nyelvű gimnáziumi osztály jelentkezési lap

0005 tagozatkódú 4+1 osztályos technikumi osztály jelentkezési lap

Felvételi tájékoztató

A 2021/2022. tanévben tervezett gimnáziumi és technikumi képzéseinket mutatja be a Felvételi tájékoztató

Felvételi eljárással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Felvételi eljárással kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

Ballagás

Sulikarácsony és az Irodalmi Színpad

Iskolánk bemutatója

Irány a Szent László! Facebook oldalunk

Outdoor programok

Szakképzési ösztöndíj a 9. osztályosoknak!

Minden szakképzésben tanuló ösztöndíjra jogosult a 2020/2021. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben (ennek összege 2020-ban 8.050 Ft/hó). Az érintett diákoknak bankszámlával kell rendelkeznie, amelyet a KRÉTA rendszerben rögzítenie kell.

A Szent László Gimnázium és Technikum

Iskolánk 1966-ban öt tanulócsoporttal indult. Az 1971/72-es tanévig együtt folyt a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzés. Utána pedig 1995-ig csak szakközépiskolai és szakiskolai osztályaink voltak a Dienesben. 1995-től a gimnáziumi képzés folyamatos iskolánkban.

2016. szeptember elsejétől fenntartónk a Hajdúdorogi Főegyházmegye.

Katolikus iskolánk nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. Oktatásunk és nevelésünk megfelel a katolikus tanítás elveinek. Keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolokodás jelenlétét, fontos szerepet szán az egyházi és nemzeti hagyományoknak. Pedagógiai Programunkban kiemelt helyet kap az egészséges életmódra és a környezettudatos magatartásra való nevelés. Szabadidős programjaink, meghirdetett pályázataink, vetélkedőink közül több ezt a tevékenységet erősíti.

A tanórán kívüli tevékenységet az iskolai diákvezetőség irányítja, munkájukat szabadidő szervező tanár segíti. Az iskolai diáksportkör keretén belül sportolási lehetőséget biztosítunk tanulóinknak a tanítási órákon kívül is.A 4 ÉVSZAK program síelési, túrázási, kerékpározási és evezési lehetőséget biztosít tanulóink és tanáraink számára. A különböző ünnepségek, diáktanévnyitók, kiállítások, rendezvények, a Dienes Galéria, a szalagtűzői táncok bemutatói iskolánk emlékezetes eseményei. Hagyományt teremtenek, múltunk, jelenünk részei.Gimnáziumi osztályaink a jelenlegi képzési rendszerben:

Nyelvi előkészítő osztály

A nyelvi előkészítővel induló öt évfolyamos képzés első évében heti tizennégy órában tanulnak a diákok angol vagy német nyelvet, két órában informatikát, a fennmaradó órákban pedig az érettségi tantárgyakat tanulják, illetve képességfejlesztésben részesülnek. A szaktanárok mellett anyanyelvi lektorok segítik a nyelvi kommunikáció elsajátítását.Angol-magyar két tanítási nyelvű képzés

2008. szeptemberétől magyar-angol két-tannyelvű gimnáziumi osztály indult iskolánkban. Az öt éves képzés első évében a célnyelvet, az angolt heti tizennégy órában, kilencedik osztálytól pedig a történelmet, matematikát és később a célnyelvi civilizációt angolul tanulják a diákok. Ezekből a tantárgyakból az érettségi vizsga is angolul lesz. Az érettségi vizsgakövetelmények teljesítése esetén a tanulók komplex (C1 típusú) felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. A második idegen nyelv a német.Általános tantervű osztály (emelt szintű német)

Ebben az osztályban két idegen nyelvet tanulnak a diákjaink. Az németet heti öt, az angol nyelvet pedig heti három órában. Az informatikát négy évig oktatjuk, így lehetőség van a nemzetközi ECDL - vizsgára való felkészülésre, vagy a jeles eredményű informatika érettségi vizsga letételére, amely szintén az ECDL - vizsga megszerzését jelenti.
Az informatikai képzés feltételeit a számítógépes szaktantermek biztosítják. Egyéb szaktantermeink is jól felszereltek. A 11. és a 12. évfolyamok tanulói egészségügyi alapismereteket is szerezhetnek. Ez elősegítheti tanulóink pályaválasztását. A 11. és a 12. évfolyamon tanulóknak biztosítjuk a fakultációs órákat és mind közép-, mind pedig emelt szinten az érettségire való felkészüléshez az előkészítő órákat.

Szakképző osztályaink a jelenlegi képzési rendszerben:

Egészségügyi technikum:


Szociális technikum:

Technikumi képzés újdonságai és előnyei: Az itt tanult diákok ösztöndíjban részesülnek. A tizedik év végén kell dönteni a szakmaválasztásról. Tizenkettedik év végén tanulóink előrehozott vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalom, történelem és matematika tantárgyakból. A tizenharmadik év végén idegennyelvi és szakmai érettségi vizsgát tesznek. Az 5. tantárgy a technikusi vizsga emelt szintű érettséginek számít.

Kimeneti lehetőségek: